NEN-Nederland beheert ruim 31.000 NEN normen. NEN 12464-1 is NEN norm voor verlichting.

NEN normen

NEN normen verlichting

De Europese Unie heeft normen gesteld voor luxwaarden in diverse binnenverlichtingsomgevingen. In de norm NEN-EN 12464-1:2011 is vastgelegd welke luxwaarden als norm worden gehanteerd voor een binnenwerkplek. Hier kunt u exact zien hoeveel licht er op uw accommodatie nodig is volgens de NEN norm.

Kantoorpanden lux   Scholen lux
kantoorruimte 300 gymnastieklokaal 375
vergaderruimte 500 klaslokaal 300
gang 100 collegezaal 500
receptie 300 praktijklokaal 750
archief 200 toilet 100
kantine 200 tekenlokaal 800
Bedrijfshallen/industrie lux   Sportaccommodaties lux
opslag- en voorraad 100 gymzaal 300
expeditie en verpakkingsruimte 300 sporthal 500
metaalbewerking 300 fitness/vechtsport/aerobics ruimte 200
gangpad 150 zwembad 300
assemblage 300 kleedkamers 150
laboratorium 500
Parkeergarages lux
parkeervak   75
rijstrook   75
lift/trappenhuis 100
Kassa/balie/betaalautomaat 300

.

NEN norm als minimum

Bij LUXNET hanteren wij de NEN normen als minimum. U krijgt een lichtplan berekening met verlichtingsoplossingen die minimaal aan de gestelde normen voldoen.